Our Alumni

MBA Alumni

MBA Alumni

NO. NAME OF THE STUDENT UNIVERSITY
1 Meghna Rai IIM Lucknow
2 Sarthak Khare IMT Ghaziabad
3 Updesh Prabhu IMT Ghaziabad
4 Shikhil IMT Hyderabad
5 Himanshu Rai IMT Hyderabad
6 Schubert Souza IMT Nagpur
7 Viraj Bhatkar TAPMI
8 Dattaraj XIME
9 Nikita James XIME
10 Vraksha XIME
11 Tanika Naik XIME
12 Sneha Budwar XIME
13 Pranal Bhagat XIME
14 Joya Lemos XIME
15 Mitesh Gajjar TAPMI
16 Siddhi Zingde GIM
17 Christina Raj GIM
18 Nicole Nunes GIM
19 Onkar Hedge GIM
20 Ian Da Costa GIM
21 Ajay Varguis GIM / XIME – B
22 Gayatri Powar GIM
23 Elden Dias GIM
24 Neale Fernandes GIM / LIBA / XIME / IMT – G
25 Vandita Kane GIM / K.J. Somaiya
26 Ehrlich Pereira GIM
27 Akarsha Kadam GIM
28 Elison GIM
29 Glen Teles GIM
30 Hari Mekoth GIM
31 Joslyn Dias GIM
32 Joyce Kamat GIM
33 Kunal Pai GIM
34 Mayura Desai GIM
35 Shiba Butani GIM
36 Shishir Kumar GIM
37 Siddesh Desai GIM
38 Ved Powar GIM
39 Varad GIM
40 Dalton D’souza GIM
41 Donna Gomes GIM
42 Sagar Bhat GIM
43 Sanil Pai GIM
44 Sharad Shennai GIM
45 Natasha Simoes GIM
46 Prachi Joshi GIM
47 Aditi Naik GIM
48 Alice Pacheco GIM
49 Ankit Shah GIM
50 Audrick D’mello GIM
51 Brian Fernandes GIM
52 Aditi Bakhle Symbiosis
53 Dhruvang Mehta Symbiosis
54 Hrishikesh Symbiosis
55 Rama Bhandare Symbiosis
56 Karthik Madhawan Symbiosis
57 Ravi Singh Indian School of Business
58 Anna Paula Cardiff University
59 Aditya Chavan SIIB
60 Suraj Bhardwaj SIMS
61 Harshad Vaidya SIMS
62 Elza Shany TAPMI/GIM/SIHS/Wellingkar
63 Shirley Vaz GIM/TISS/SIHS
64 Aniruddha Munj GIM/XIME/IMT
65 Disha Juwarkar XIME/Wellingkar
66 Akansha Vani GIM,SCIT
67 Neha Korgaonkar GIM
68 Sukanya Dhar GIM
69 Ambika Kamat GIM
70 Nisha Mahambre GIM,IMDR
71 Philbert Sequeira GIM,XIME
72 Zain Kwaja GIM
73 Zenelyn Afonso GIM/XIME/IMT
74 Bhushan Mhamal XIME/IMT
75 Nyeree Viegas XIME
76 Aliston Fernandes IMT
77 Aaquib Shaikh IMT
78 Loretta Dias IMDR
79 Amita Naik GIM
80 Sayjan Mithani Wellingkar
81 Shawnell Godinho IMT
82 Sahil Nerurker Wellingkar
83 Saurabh Angle GIM/IMT
84 Mesbern Dsilva GIM
85 Rukma Prabhudessai GIM
86 Sagar Nagvekar GIM
87 Nidhi Bhandiwad GIM/XIME
88 Kedar Borkar GIM
89 Shivyani Kulkarni XIME

Banking Alumni

Banking Alumni

NO. NAME OF THE STUDENT Name of Bank
1 Prachi Sardesai Corporation Bank
2 Bibiano D’Costa Corporation Bank
3 Srijay Kapdi Corporation Bank
4 Shashank Krishna K Corporation Bank/Union Bank
5 Mellissa Fernandes Corporation Bank
6 Sanil Shetgaonkar Corporation Bank
7 Sidhi Madhaikar Bank of India
8 Mukul Sohoni Bank of India
9 Akshay Patkar Dena Bank
10 Vaibhavi Gadgil The Shamrao Vithal Co-Operative Bank Ltd